Об инновационных после вузовских образовательных программах

Автор статьи:  Дэвид Лал PhD

Соавторы:  Амиргалиева С.Н.

Место работы автора:  Казахско-Британский технический университет

Год выпуска:  2010

Номер журнала:  1(24)

Страницы:  С. 29-34

Резюме на казахском языке:  Мақалада адам ресурсына, яғни оның білім деңгейіне, мамандануына, денсаулығына және әлеуметтік жауапкершілігіне инвестиция құю экономикалық өсудің негізгі көздері болып табылатыны айтылған. Мемлекеттік басқармалардың, ұлттық компаниялардың және бизнес құрылымдардың қолдауымен ұлттық масштабтағы алып техникалық университеттердің құрылуы, қазіргі заман талаптарына сай әлемдік экономиканың талаптарына жауап береді, мұндағы шешуші рольді инновация, білім және адам капиталы атқарады. Жоғарғы оқу орындарынан кейінгі инновациялық білім бағдарламалары кадр және инновациялық экономиканы зерттеу мәселелерін шешуге ықпал жасайды.

Резюме на английском языке:  Priority source of economic growth become inve-stitsii in the person, in its educational level, qualification, zdo-rove and social responsibility. Creation of the largest technical universities of national scale with support of bodies gosudarst-vennogo managements and participation of the leading national companies, agencies and business structures is the answer to calls modern world eko-nomiki in which defining role innovations play, knowledge and a forehead-vechesky the capital. Innovative послевузовские educational pro-grammes urged to promote the decision of personnel and research problems of innovative economy on the basis of integration of educational, scientific, innovative and industrial activity.

Электронный вариант:  скачать 


Последние Новости

  • 28.11.2012

    Казахстанская общенациональная пробная подписка на IEEE/IET

  • 20.12.2011

    В шаге от цели «Smart»

  • 20.12.2011

    Инновационный прорыв региона

Форма Авторизации

ВойтиВойти
  • Забыли пароль?