Религия и государство – какую модель светскости выбрать Казахстану?

УДК:  2:141.45

Автор статьи:  Жусипбек Г.

Место работы автора:  Ankara University

Название журнала:  Әл-Фараби

Год выпуска:  2011

Номер журнала:  3(35)

Страницы:  с.69-78

Резюме на казахском языке:  Қазіргі уақытта дүние жүзіндегі зайырлылық үлгілерін шартты түрде екі үлкен топқа бөлуге болады. Біріншісі «қатты» болып саналатын, дінді қоғамдық өмір саласынан тысқары ұстауға тырысатын «франциялық» зайырлылық үлгісі болса, екінішсі «жұмсақ» болып саналатын, әрбір азаматқа ұстанатын діни наным сенімдеріне сәйкес жеке және қоғамдық өмір салаларында өмір сүруіне жағдай жасайтын және діндердің қоғамдық өмір саласына араласуына тосқауыл қоймайтын «англо саксондық» үлгісі. Жаһандық деңгейде болып жатқан үрдістерді, адам құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы соңғы жетістіктерді және еліміздің ішкі әрі сыртқы саясаттағы ұстанымдарды назарға ала отырып, Қазақстан үшін зайырлылықтың «жұмсақ» үлгісінің ең дұрыс таңдау болатынын айта аламыз.

Резюме на английском языке:  In contemporary world there are two main models of secularism, one is the French laicism model, which is ‘rigid’ and intends to isolate religion to private sphere, another model is the ‘soft’ Anglo-Saxon secularism model, which is ‘liberal' and creates a free atmosphere for religious beliefs of all people both in private and public spheres. ‘Soft’ model is more suitable to freedom of religion and freedom of conscience. Taken into account the global processes, as well as Kazakhstan's foreign and internal policy strategies, the ‘Soft’ anglo-Saxon model of secularism should be seen as the best choice for Kazakhstan.

Список литературы:  
1. John Esposito, «Islam and Secularism in the Twenty-First Century», in Islam and Secularism in the Middle East, edited by John Esposito and Azzam Tamimi, New York University Press, 2001, стр. 1-12.
2. Ahmet T. Kuru, «Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological Struggles, and State Policies toward Religion», World Politics, Volume 59, Number 4, July 2007, стр. 569-572; John Esposito, там же.
3. Ahmet T. Kuru, «Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological Struggles, and State Policies toward Religion», World Politics, Volume 59, Number 4, July 2007, стр. 571-574.
4. Владимир Малахов, «Национальные государства перед лицом культурного плюрализма», Логос 2, (53), 2006, http: //www. ruthenia. ru/logos/number /53/06. pdf, стр. 87-88.
5. Владимир Малахов, стр. 91.
6. Владимир Малахов, стр. 88- 89.
7. Владимир Малахов, стр. 91; См: W. Kymlicka, Multicultural Citizenship. A liberal Theory of Minority Rights. Cambridge, 1995.
8. Иеромонах Александр, «Французское понятие светскости: противоположность православной социальной концепции или образец для нее», Мы в России и зарубежье, Июль 2006, http: //portal-credo. ru/site/?act=monitor&id=8753.
9. Wolfhart Pannenberg, ‘How to think about secularism’, First Things, No 64, 1996, стр. 30-31.
10. См. Edward Said. Orientalism, Vintage Books, New York, 2003, стр. 1-9; Ziauddin Sardar, Orientalism, Open University Press, 1999.
11. Kerim Balci, «Terör dinin yanlış yorumu değildir», www. zaman. com. tr/yazar. do?yazino=197744.

Электронный вариант:  скачать 


Последние Новости

  • 28.11.2012

    Казахстанская общенациональная пробная подписка на IEEE/IET

  • 20.12.2011

    В шаге от цели «Smart»

  • 20.12.2011

    Инновационный прорыв региона

Форма Авторизации

ВойтиВойти
  • Забыли пароль?