Батыс алашорда үкіметі қайраткерлері

УДК:  94(574)

Автор статьи:  Балжанова Г.Ж.

Соавторы:  Сулейменова Д.Д.

Место работы автора:  Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті

Название журнала:  Ғылым және бiлiм

Год выпуска:  2010

Номер журнала:  2(19)

Страницы:  с.269-272

Резюме на казахском языке:  Ғылыми мақалада Алаш қайраткерлерінің өмірдеректеріне, олардың атқарған істеріне тоқталып, Батыс Алашорда қайраткерлері – Жаһанша Досмұхамедов, Халел Досмұхамедовтердің халқына, олардың болашақ тағдырына деген көзқарастарына айырықша мән берілді. Сонымен қатар Алашорданың Батыс бөлімі мүшелерінің Дәулетшаһ Күсіпқалиев пен Салық Омаровтың деректері туралы жазылған.

Резюме на английском языке:  This scientific article considers the life of Zhakhanshy Dosmukhamedov, Khalel Dosmukhamedov, leaders of West Alashorda, their works and especially their view on future of their people. The worksof Dauletshakh Kussipkaliyev and Salyk Omarov, members of West Alashorda, were also considered there.

Список литературы:  
1. Құл-Мұхамед. Алаш қайраткерлері саяси-құқықтық көзқарастарының эволюциясы / Құл-Мұхамед – Алматы: Атамұра. – 1998.
2. Ақбаев, Ж. Жанша / Ж. Ақбаев – Орал. –1994.
3. Батыс Қазақстан облысы мұражайының 418 қор, №320 тізбе, іс №29
4. Батыс Қазақстан облысы мұражайының 418 қор, №320 тізбе, іс №29
5. Сүлейменова, Д. Д. Алашорданың батыс бөлімінің тарихы – өлке тарихының құрамдас бөлігі / Д. Д. Сүлейменова. – Арыс. – 2007. – 136 б.
6. Сүлейменова, Д. Алаш қозғалысы: теория, тарих, тағылым / Д. Сүлейменова, Л. Серикова, Ж. Өтегенов. – Орал: Полтграфсервис. – 2009. – 288 б.

Электронный вариант:  скачатьВ научной статье рассматривается жизненный путь лидеров Западной Алашорды – Жаһаншы Досмухамедова, Халела Досмухамедова, их труды и особенно взгляды на будущее своего народа. Также рассмотрены работы членов Западной Алашорды Дәулетшаһа Кусипкалиева и Салыка Омарова.

 


Последние Новости

  • 28.11.2012

    Казахстанская общенациональная пробная подписка на IEEE/IET

  • 20.12.2011

    В шаге от цели «Smart»

  • 20.12.2011

    Инновационный прорыв региона

Форма Авторизации

ВойтиВойти
  • Забыли пароль?