Средства создания портретной характеристики в рисунке

Автор статьи:  Салауатов Б.С.

Место работы автора:  Казахский национальный педагогический университет им. Абая

Название журнала:  Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия Художественное образование: искусство - теория - методика

Год выпуска:  2010

Номер журнала:  № 3(24)

Страницы:  с.30-35

Резюме на казахском языке:  Берілген мақалада суреттегі портреттік мінездемені жасау құралдары қарастырылған. Автор портретке отырушының сырткы және ішкі ерекшелігінің екі жаққа бірдей қарайтын тіркеушісі болуы керектігін бекітеді: суретшінің модельге жеке қатынасы, оның өзіндік қөзқарасы, оның көрінетін қолтанбасының туындысына шығармашылық үлгісін қалдырады.

Резюме на английском языке:  In given article means of creation of the portrait characteristic in drawing are considered. The author asserts that the portrait should not be the passionless registrar of external and internal features портретируемого: the personal relation of the artist to model, its own outlook, its creative manner leave a visible mark on product.

Электронный вариант:  скачать 


Последние Новости

  • 28.11.2012

    Казахстанская общенациональная пробная подписка на IEEE/IET

  • 20.12.2011

    В шаге от цели «Smart»

  • 20.12.2011

    Инновационный прорыв региона

Форма Авторизации

ВойтиВойти
  • Забыли пароль?